Köszöntő

Isten hozta, kedves Olvasó! 

Ön a Makó-Újvárosi Szent László Király Plébánia honlapját kereste fel. 

2009 06270185Templomunk és plébániánk a Szeged-Csanádi Egyházmegyében, Makó-Újvároson található, melyet 1913-ban hozott létre Glattfelder Gyula, csanádi püspök. Akkoriban Makó vallási összetétele egészen más képet mutatott, mint manapság, ezért is döntött úgy az újvárosi templom építését már 1902-től szorgalmazó templomegyesület, hogy a város ezen területén élő katolikus keresztények számára templomot épít Szent László tiszteletére. Azidőtájt Makó lakossága 35.000 fő volt, ebből 13.751 lélek volt római, 1392 pedig görög katolikus vallású. 16.068-an vallották magukat reformátusnak, 616-an evangélikusnak, 187-en görög keletinek és 1928-an zsidónak. Manapság ezek a számok mind a város lakossága, mind a hívek számának tekintetében jelentősen megváltoztak.

Az elvándorlások és a születések számának visszaesése következtében városunk lakossága a 2011-es népszámlálás adatai szerint 23.683 fő, ebből 6000-en vallották magukat római katolikusnak, 700-an görög katolikusnak, 3700 fő mondta magát reformátusnak, 7148 személy vallási közösséghez nem tartozónak, s 5287 fő nem válaszolt a vallást firtató kérdésre. Vagyis a katolikus egyház európai erőveszteségei nálunk is éreztetik hatásukat - nem véletlenül beszélnek a XXI. század pápái a személyes istenhit és az ember válságáról - , azaz jelentős átrendeződésnek vagyunk tanúi, melyet Újváros különösképpen is érzékel. A házak kiürülnek, s míg egyre kevesebb gyermek születik, a hátrányos helyzetűek létszáma növekszik. Így nyilvánvaló, hogy híveink is fogynak, akik omladozó templomunkat már közel sem tudják megtölteni és fenntartani. Ezért fogadunk folyamatosan adományokat templomunk javára (Számlaszám:11735074-20518396 ), hogy legalább a gyönyörű neogót istenházát meg tudjuk menteni, s ezért újult meg 2013-ban a plébánia épülete, benne egy téli kápolna kialakításával, hogy ha kevesebb léleknek is, de minőségibb módon tudjuk felkínálni az Evangéliumot. Más szóval: a lelkek templomát szeretnénk építgetni, ami - jól tudjuk - sokkal nagyobb kihívás, mint kőből felhúzni egyet. "Mert Isten temploma szent és ti vagytok az!" (1Kor 3,17).

Kedves Látogató! A világháló segítségével eljutott hozzánk, mi pedig segíteni szeretnénk Önnek, hogy plébániánk életébe való betekintés által (még) közelebb kerüljön élete értelméhez. A mi életünk értelme ugyanis az az élő személy, akit Jézus Krisztusnak hívunk. Ő életünk sziklaalapja.  Miatta, Érte és Általa áll fenn ma is a templom, a plébánia és kicsiny közösségünk. Ha pedig egyszer személyesen is ellátogat hozzánk, talán felismeri majd őt a száz éves falak mögött is.

Pálfai Zoltán

plébános