Jelentkezés szentségek vételére

KERESZTELÉS

Kisgyermekek esetén:

A keresztelő kitűzött időpontja előtt legalább 1 hónappal a plébánián kell jelentkezni.

Szükséges: hogy a keresztelést a szülők (vagy gyámok egyike) személyesen kérje a plébánia hivatalban a jelentkezési lap kitöltésével és a szülők/keresztszülők keresztleveleinek bemutatásával.

A keresztelő időpontja: vasárnap délelőttönként, a plébánia hivatal irodájában előre egyeztetett időpont alapján.

Felnőttként:

A keresztelkedésre való felkészítés katekumenátusban történik. A plébánia irodán keresztül kell időpontot egyeztetni a plébános atyával való személyes beszélgetéshez.

A keresztszülő: A keresztelendőt a keresztény életben való növekedésben a keresztszülő segíti és kíséri. Gyermekkeresztelés esetén az ő feladata a szülők segítése a keresztény nevelésben. Keresztszülő lehet: Az a személy, aki tizenhatodik életévét betöltötte és katolikus vallású. (Más vallású keresztények a keresztség tanújaként vállalhatnak szerepet.)

A keresztelés bejelentéséhez szükséges a keresztelési jelentkezési lap kitöltése, melyet letölthet innen.

Tájékoztató és jelentkezési lap letölthető innen.


ELSŐÁLDOZÁS

Az első szentgyónásra és szentáldozás való járulásra  gyermekek esetében negyedik osztályos kortól van lehetőség.

A szentségek felvételének alapfeltétele: A hittanórákon való rendszeres részvétel és a vasárnapi szentmiséken való jelenlét.

Tudnivalók elsőáldozáshoz letölthetők innen.

Tájékoztató és jelentkezési lap letölthető innen.


SZENTGYÓNÁS

Szentgyónásra előre egyeztetett időpont alapján van lehetőség valamint a szentmisék előtt.

Tudnivalók a gyónásról és lelkitükör letölthető innen.


BETEGEK KENETÉNEK SZENTSÉGE

A betegek kenetét fel lehet venni egyénileg és közösségileg. Egyénileg a plébánossal történt időpont egyeztetést követően valamint az egyházközség által szervezett, előre meghirdetett közösségi ünnep alkalmával.

A betegek kenetéről bővebb információ letölthető innen.

BETEGLÁTOGATÁS

A templomba már eljönni nem tudó betegeket, időseket minden hónap első péntekén kérésre felkeressük.


BÉRMÁLÁS

Bérmálásra legkorábban az általános iskola nyolcadik osztályától jelentkezhetnek a fiatalok, felnőttek. A bérmálás feltételei: A felkészítő alkalmakon és a szentmisén való rendszeres részvétel valamint a hitéletben való előrehaladás személyes igyekezete.

Bővebb információ a bérmálásról letölthető innen.


HÁZASSÁGKÖTÉS

Az egyházi házasságkötésre plébániánkon lehetőleg a házasságkötés tervezett időpontja előtt 6 hónappal kell jelentkezni a plébánia hivatal irodájában. A jelentkezési lap kitöltését követően a plébánossal személyes egyeztetés valamint a jegyesoktatásokon való részvétel szükséges.

A jelentkezési lap kitöltéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

Két katolikus fél esetén:

  1. Vőlegény és a mennyasszony  három hónapnál nem régebbi kiállítású keresztlevele - ezt arról a plébániáról kell kikérni, ahol keresztelték őket

Ha az egyik fél katolikus, a másik nem (nem katolikus keresztény, más vallású, felekezeten kívüli)

  1. A katolikus fél három hónapnál nem régebbi keresztlevele - ezt arról a plébániáról kell kérni, ahol keresztelték őt
  2. A másik félnek nyilatkozattal igazolnia kell szabad állapotát (hogy nem házas)
  3. Ha a másik fél özvegy, akkor elhunyt házastársa halotti anyakönyvének másolatával,
  4. Ha a másik fél elvált, akkor polgári házasságkötésének felbontásáról szóló okirat-másolata,
  5. Ha a másik félnek érvénytelenített házassága volt, akkor az egyházi bíróság ítéletének másolata.

Házasságkötéshez jelentekezési lap letölthető innen.